โปรแกรมเลิกบุหรี่

ค้นหา

(เตรียมความพร้อม)

- ซักประวัติการสูบบุหรี่

- ประเมินการติดนิโคติน

- ประเมินแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่

(วันที่ 2)

- ครอบครัวร่วมให้กำลังใจ

- ตัวกระตุ้นและการจัดการตัวกระตุ้น

- การคลายเครียด

- ตรวจสมรรถภาพปอด/ฟังผล

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ค้นหา

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ตรวจคัดกรองโรคหอบหืด

ค้นหา

ตรวจคัดกรองโรคหอบหืด

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ค้นหา

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

คัดกรองโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ค้นหา

คัดกรองโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและสมอง

ค้นหา

ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและสมอง

บริการการวางแผนและให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด

ค้นหา

บริการการวางแผนและให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด

บริการให้ความรู้แนะนำและคำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)

ค้นหา

บริการให้ความรู้แนะนำและคำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)

ปรึกษาเรื่องยา

ค้นหา

Medical Therapy Management

ให้คำบรึกษาด้านการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ ฯลฯ