โปรแกรมเลิกบุหรี่

ค้นหา

(เตรียมความพร้อม)

- ซักประวัติการสูบบุหรี่

- ประเมินการติดนิโคติน

- ประเมินแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่

(วันที่ 2)

- ครอบครัวร่วมให้กำลังใจ

- ตัวกระตุ้นและการจัดการตัวกระตุ้น

- การคลายเครียด

- ตรวจสมรรถภาพปอด/ฟังผล

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ค้นหา

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ตรวจคัดกรองโรคหอบหืด

ค้นหา

ตรวจคัดกรองโรคหอบหืด

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ค้นหา

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

คัดกรองโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ค้นหา

คัดกรองโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและสมอง

ค้นหา

ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและสมอง

บริการการวางแผนและให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด

ค้นหา

บริการการวางแผนและให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด

บริการให้ความรู้แนะนำและคำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)

ค้นหา

บริการให้ความรู้แนะนำและคำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)

ปรึกษาเรื่องยา

ค้นหา

Medical Therapy Management

ให้คำบรึกษาด้านการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ ฯลฯ

ไม่จ่ายยา

ค้นหา

ไม่จ่ายยา

โรคเกี่ยวกับ ตา หู จมูก และ คอ ​(เช่นเจ็บคอ, ไอ, หวัด, ภูมิแพ้)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับ ตา หู จมูก และ คอ ​(เช่นเจ็บคอ, ไอ, หวัด, ภูมิแพ้)

อาการปวด หรือเป็นไข้

ค้นหา

อาการปวด หรือเป็นไข้

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (เช่นคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, แผลในกระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (เช่นคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, แผลในกระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร)

โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (เช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ช่องคลอดอักเสบ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (เช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ช่องคลอดอักเสบ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

โรคผิวหนัง (เช่นการติดเชื้อรา, กลาก, ลมพิษ, การติดเชื้อที่ผิวหนัง)

ค้นหา

โรคผิวหนัง (เช่นการติดเชื้อรา, กลาก, ลมพิษ, การติดเชื้อที่ผิวหนัง)

โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (เช่นโรคกระดูกพรุน, โรคเกาต์, โรคข้อเข่าเสื่อม)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (เช่นโรคกระดูกพรุน, โรคเกาต์, โรคข้อเข่าเสื่อม)

ยาสำหรับคนไข้กลุ่มพิเศษ (ผู้ตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, เด็ก, โรคขาด G6PD)

ค้นหา

ยาสำหรับคนไข้กลุ่มพิเศษ (ผู้ตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, เด็ก, โรคขาด G6PD)

โรคเกี่ยวกับพยาธิ

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับพยาธิ

ฮอร์โมน

ค้นหา

ฮอร์โมน

ผลิตภัณฑ์วิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการ (เพื่อการรักษาเท่านั้น)

ค้นหา

ผลิตภัณฑ์วิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการ (เพื่อการรักษาเท่านั้น)

โรคเบาหวาน

ค้นหา

โรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

ค้นหา

โรคความดันโลหิตสูง

โรคหอบหืด

ค้นหา

โรคหอบหืด

อื่นๆ

ค้นหา

อื่นๆ

โรคเกี่ยวกับ ตา หู จมูก และ คอ ​(เช่นเจ็บคอ, ไอ, หวัด, ภูมิแพ้)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับ ตา หู จมูก และ คอ ​(เช่นเจ็บคอ, ไอ, หวัด, ภูมิแพ้)

อาการปวด หรือเป็นไข้

ค้นหา

อาการปวด หรือเป็นไข้

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (เช่นคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, แผลในกระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (เช่นคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องร่วง, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, แผลในกระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร)

โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (เช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ช่องคลอดอักเสบ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (เช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ช่องคลอดอักเสบ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

โรคผิวหนัง (เช่นการติดเชื้อรา, กลาก, ลมพิษ, การติดเชื้อที่ผิวหนัง)

ค้นหา

โรคผิวหนัง (เช่นการติดเชื้อรา, กลาก, ลมพิษ, การติดเชื้อที่ผิวหนัง)

โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (เช่นโรคกระดูกพรุน, โรคเกาต์, โรคข้อเข่าเสื่อม)

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (เช่นโรคกระดูกพรุน, โรคเกาต์, โรคข้อเข่าเสื่อม)

ยาสำหรับคนไข้กลุ่มพิเศษ (ผู้ตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, เด็ก, โรคขาด G6PD)

ค้นหา

ยาสำหรับคนไข้กลุ่มพิเศษ (ผู้ตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, เด็ก, โรคขาด G6PD)

โรคเกี่ยวกับพยาธิ

ค้นหา

โรคเกี่ยวกับพยาธิ

ฮอร์โมน

ค้นหา

ฮอร์โมน

ผลิตภัณฑ์วิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการ (เพื่อการรักษาเท่านั้น)

ค้นหา

ผลิตภัณฑ์วิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการ (เพื่อการรักษาเท่านั้น)