ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สภาเภสัชกรรม
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

เสียงจากผู้ใช้

เสียงจากผู้ใช้

เป็นเว็บไซต์รูปแบบแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ประชาชนค้นหาร้านขายยาใกล้บ้าน หรือ
สถานที่ที่สะดวกกับการเดินทาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายยา
ทั้งที่ผ่านเกณฑ์ GPP และ ร้านยาคุณภาพ
ให้ประชาชนได้เลือกรับบริการอย่างมีคุณภาพ

เภสัชกร จีรภัทร์ ดวงฉวี

 

ไม่เคยรู้เลยว่ามีเภสัชกรที่ให้บริการเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวแบบนี้
รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้มารับคำปรึกษา
ขอบคุณเว็บไซต์ฟาร์มแคร์ ที่ทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลร้านยาดีๆ อย่างร้านยาคุณภาพ

ประชาชนผู้เข้าใช้ระบบ